Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012

Tο μάθημα αυτό είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης του Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού και της Οπτικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Βιβλίο: Serway Physics (Τόμος ΙΙ και ΙΙΙ)

 

Γενικά

ΦΥΣ 102 (ΕΜΦ 102): Φυσική ΙΙ
Ώρες: 6
Ε
CTS: 7
Εξάμηνο: 4ο

Διδάσκων: Ρισάνου Αναστασία
Γραφείο:
M208Γ
e-mail: rissanou@iesl.forth.gr

Ώρες Μαθήματος:
Δευτέρα 15:00-17:00 ΡΑ 101 (Θεωρία)
Τρίτη 15:00-17:00 ΡΑ 101 (Θεωρία)
Πέμπτη 13:00-15:00 ΡΑ 101 (Ασκήσεις)

 

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως εξής:

Ασκήσεις 10%

Προαιρετική πρόοδος 30%

Τελική εξέταση 60%

Οι ασκήσεις θα παραδίδονται σε καθορισμένη μέρα και ώρα που θα σας δίνεται κάθε φορά μαζί με το σετ.

Εκπρόθεσμες ασκήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Όλα τα σετ ασκήσεων θα λύνονται στην τάξη, μετά την παράδοση τους, σε μια επιπλέον ώρα που θα σας γνωστοποιείται επίσης κάθε φορά μαζί με το σετ. Θα υπάρχει και αντίστοιχη ανακοίνωση στην σελίδα του μαθήματος.

 

Ασκήσεις: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Exercises_F2_2012.html

Ανακοινώσεις: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Announcements_F2.html

Θέματα Προόδου: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/ProodosF2_03_2012.htm

Αποτελέσματα Προόδου: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Proodos_F2_03_2012.html

Τελικά Αποτελέσματα: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/BathmoiF2_06_2012.htm

Αποτελέσματα Σεπτεμβρίου: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/FYSIKHIISEPT2012Rissanou_Anastasia.htm

Ημερολόγιο Μαθήματος:

Εβδομάδα 1η :

Ο Νόμος του Coulomb

Το Ηλεκτρικό Πεδίο

Το Ηλεκτρικό Πεδίο συνεχούς κατανομής φορτίου

Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού Πεδίου

Κίνηση φορτισμένων σωματίων μέσα σε ομογενές Ηλεκτρικό Πεδίο

Εβδομάδα 2η :

Ηλεκτρική Ροή

Ο Νόμος του Gauss

Εφαρμογές του νόμου του Gauss σε φορτισμένους μονωτές.

Εβδομάδα 3η :

Αγωγοί που βρίσκονται σε ηλεκτροστατική ισορροπία

Εφαρμογές του νόμου του Gauss σε φορτισμένους αγωγούς

Εβδομάδα 4η :

Το ηλεκτρικό δυναμικό

Διαφορά δυναμικού σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Το ηλεκτρικό δυναμικό και η δυναμική ενέργεια από σημειακά φορτία

Το ηλεκτρικό δυναμικό συνεχούς κατανομής φορτίου

Εξαγωγή ηλεκτρικού πεδίου από ηλεκτρικό δυναμικό

Εβδομάδα 5η :

Το δυναμικό φορτισμένου αγωγού

Αγωγός με εσωτερική κοιλότητα

Υπολογισμός χωρητικότητας

Συνδεσμολογία πυκνωτών

Ενέργεια αποθηκευμένη σε φορτισμένο πυκνωτή

Εβδομάδα 6η :

Πυκνωτές με διηλεκτρικά

Το ηλεκτρικό ρεύμα

Αντίσταση και ο νόμος του Ohm

Ειδική αντίσταση υλικών

Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς

Εβδομάδα 7η :

Ηλεκτρεγερτική Δύναμη

Συνδεσμολογία αντιστάσεων (εν σειρά παράλληλα)

Κανόνες του Kirchoff

Εβδομάδα 8η :

Κυκλώματα RC

Αμπερόμετρα Βολτόμετρα

Ορισμός και ιδιότητες μαγνητικού πεδίου Μαγνητική δύναμη σε φορτίο που κινείται με ταχύτητα υ

Μαγνητική δύναμη σε αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα

Ροπή σε βρόγχο που διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

Κίνηση φορτισμένου σωματίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο

Εβδομάδα 9η :

Πηγές Μαγνητικού Πεδίου

Ο Νόμος των Biot και Savart

Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δυο παράλληλους αγωγούς

Ο Νόμος του Ampere

Εβδομάδα 10η :

Μαγνητικό Πεδίο Σωληνοειδούς

Μαγνητική ροή

Ο Νόμος του Gauss στον Μαγνητισμό

Το Φαινόμενο Hall

Εβδομάδα 11η :

Ο Νόμος Επαγωγής του Faraday

ΗΕΔ που οφείλεται στην σχετική κίνηση αγωγού και μαγνητικού πεδίου

Εφαρμογές

Εβδομάδα 12η :

Ο Κανόνας του Lenz

Επαγόμενες ΗΕΔ και επαγόμενα ηλεκτρικά πεδία

Εξισώσεις Maxwell

Εφαρμογές

Εβδομάδα 13η :

Επαναληπτικές Ασκήσεις