Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011

Tο μάθημα αυτό είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης του Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού και της Οπτικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Βιβλίο: Serway Physics (Τόμος ΙΙ και ΙΙΙ)

 

Γενικά

ΦΥΣ 102 (ΕΜΦ 102): Φυσική ΙΙ
Ώρες: 6
Ε
CTS: 7
Εξάμηνο: 4ο

Διδάσκων: Ρισάνου Αναστασία
Γραφείο:
M208Γ
e-mail: rissanou@iesl.forth.gr

 

Ασκήσεις:

Ανακοινώσεις:

 

Θέματα Προόδου:

http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/ProodosF2_04_2011.html

Θέματα Τελικού Διαγωνίσματος:

http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Final_F2.html