Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011

Tο μάθημα αυτό είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της μηχανικής, κυματικής, (και θερμοδυναμικής) η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Εισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως εξής:

Προαιρετική πρόοδος 30%, 11/2010

Τελική εξέταση 70% τον Ιανουάριο του 2011

Κάθε εβδομάδα θα δίνονται κάποια σετ ασκήσεων (συνολικά 11 ή 12 σετ). Όσοι φοιτητές παραδώσουν τα 6 από τα παραπάνω σετ ασκήσεων θα έχουν ένα bonus 10% στον βαθμό τους εφόσον περάσουν το μάθημα. (Οι ασκήσεις θα μπορεί να λειτουργήσουν και σαν μια μικρή βοήθεια για να περάσουν το μάθημα για κάποιους που βρίσκονται κοντά στο όριο της βάσης.)

Η παράδοση για κάθε σετ ασκήσεων θα έχει περιθώριο μιας εβδομάδας και πρέπει να γίνεται προσωπικά από τον φοιτητή μέχρι την καθορισμένη μέρα και ώρα που θα σας δίνεται κάθε φορά μαζί με το σετ. Εκπρόθεσμες ασκήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

(Οι ασκήσεις δε θα επιστραφούν οπότε συνίσταται να τις βγάλετε φωτοτυπία αν επιθυμείτε να τις έχετε.)

 

Γενικά

ΕΜΦ 101: Φυσική Ι
Ώρες: 6
Ε
CTS: 7
Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκων: Ρισάνου Αναστασία
Γραφείο:
M208Γ
e-mail: rissanou@iesl.forth.gr

Ώρες Μαθήματος:
Δευτέρα 15:00-17:00 ΑΜΦ Β (Θεωρία)
Τρίτη 11:00-13:00 ΡΑ 101 (Θεωρία)
Τετάρτη 17:00-19:00 ΡΑ 101 (Ασκήσεις)

 

Ασκήσεις: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Exercises.html

 

Ανακοινώσεις: http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Announcements.html

 

Θέματα Πρόοδος - Τελικός:

http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Themata_Prodos_11_2010.html

http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Themata_Telikos_01_2011.html

 

Βαθμολογία:

http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Vathmoi.html

 

Βαθμολογία Σεπτεμβρίου:

http://www.tem.uoc.gr/~rissanou/Vathmoi_FI_09_2011_Rissanou.html