Αριθμητική Ανάλυση

Διδάσκων: Μιχάλης Πλεξουσάκης. Γραφείο: B-309, Τηλ: 281.039.3709, e-mail: plex@uoc.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11-1, Παρασκευή 11-1 ή με rendez-vous.

Ώρες διαλέξεων: Τρίτη 1-3, Πέμπτη 1-3, Α208.

Διδακτικό υλικό

Για τις ανάγκες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν σημειώσεις του διδάσκοντα. Άλλες χρήσιμες βιβλιογραφικές αναφορές αποτελούν:

Το μάθημα φιλοδοξεί να καλύψει τα ακόλουθα θέματα: Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα. Μη γραμμικές εξισώσεις. Επαναληπτικές μέθοδοι. Παρεμβολή. Αριθμητική Ολοκλήρωση.

Αξιολόγηση

Ο βαθμός του μαθήματος θα υπολογισθεί από τον μέσο όρο των ασκήσεων, που θα διανέμονται σε εβδομαδιαία βάση, και τον βαθμό του τελικού διαγωνίσματος.

Ανακοινώσεις

H πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom, στο meeting room https://zoom.us/j/6915487977/

Ημερολόγιο μαθήματος

Mετασχηματισμοί Householder (συνέχεια).

Η ανάλυση QR. Υπολογισμός με χρήση μετασχηματισμών Householder.

Το πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων (συνέχεια).

Το πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων. Το σύστημα των κανονικών εξισώσεων. Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για ύπαρξη λύσης του συστήματος των κανονικών εξισώσεων.

Η ανάλυση SVD (συνέχεια).

Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Η ανάλυση SVD.

Έννοιες από την αριθμητική γραμμική άλγεβρα (συνέχεια). Νόρμες πινάκων.

Πρώτη διάλεξη. Διαδικαστικά και το πλάνο του μαθήματος. Έννοιες από την αριθμητική γραμμική άλγεβρα.