πανεπιστήμιο Κρήτης
τμήμα εφαρμοσμένων Μαθηματικών
πανεπιστημιούπολη
700 13, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης

γραφείο: Β 308
τηλ: +30 2810 393720
fax: +30 2810 393701
e-mail: pkaragiorgos [at] tem uoc gr