ΕΜ131. Απειροστικός ΙI - Εργαστήριο Matlab

ΤΕΜ, εαρινό εξάμηνο 2009-2010.

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Δευτέρα 13.00-15.00 Η205, Τρίτη 13.00-15.00 Η205.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μ. Μπιτσάκη (Γραφείο Μ 208).

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Δευτέρα 14.30-15.30, Τρίτη 15.00-16.00 .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. G. Georgiou and C. Xenophontos, Introduction to MATLAB, Kantzilaris Publications, Nicosia (2007). ISBN: 978-9963-644-57-5 Introduction to Matlab

2. Matlab Guide, Second Edition, Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.

3. Numerical Computing with MATLAB, Cleve Moler. Numerical Computing with MATLAB

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

ΕΞΕΤΑΣΗ

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Δευτέρα 31-5-2010 και Τρίτη 1-6-2010 στο εργαστήριο Η205 ως εξής:

Δευτέρα 9.00 - 10.00: θα εξεταστούν οι φοιτητές που το επίθετο τους αρχίζει από Α έως και Ε.

Δευτέρα 10.00-11.00: θα εξεταστούν οι φοιτητές που το επίθετο τους αρχίζει από Ζ έως και Κ.

Τρίτη 9.00 - 10.00: θα εξεταστούν οι φοιτητές που το επίθετο τους αρχίζει από Λ έως και Σ.

Τρίτη 10.00 - 11.00: θα εξεταστούν οι φοιτητές που το επίθετο τους αρχίζει από Τ έως και Ω.