ΕΜ131. Απειροστικός Ι - Εργαστήριο Matlab

ΤΕΜ, χειμερινό εξάμηνο 2009-2010.

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Δευτέρα 11.00-13.00 Η205, Τετάρτη 9.00-11.00 Η205,Τετάρτη 13.00-15.00 Η205 .

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Δ. Μ. Μπιτσάκη (Γραφείο Μ 208).

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Δευτέρα 11.00-13.00, Τετάρτη 11.00-13.00 .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. G. Georgiou and C. Xenophontos, Introduction to MATLAB, Kantzilaris Publications, Nicosia (2007). ISBN: 978-9963-644-57-5 Introduction to Matlab

2. Matlab Guide, Second Edition, Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.

3. Numerical Computing with MATLAB, Cleve Moler. Numerical Computing with MATLAB

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.