ΕΜ272. Εφαρμοσμένη Στατιστική

ΤΕΜ, εαρινό εξάμηνο 2010-2011.

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δευτέρα 13.00-15.00 Θ202, Τρίτη 11.00-13.00 Θ202

ΩΡΕΣ Εργαστηρίου: Παρασκευή 13.00-15.00 Η205.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μ. Μπιτσάκη (Γραφείο Μ 208).

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Δευτέρα 12.00-13.00, Τρίτη 10.00-11.00.

ΥΛΗ: Ανάλυση παλινδρόμησης, ανάλυση διασποράς, χρονικές σειρές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Εφαρμοσμένη Στατιστική, Ε. Μπόρα -Σέντα, Χρ. Μωυσιάδης (Εκδόσεις Ζήτη).

2. Θεωρία και Προβλήματα Στατιστικής, M. Spiegel, L. Stephens, (Εκδόσεις Τζιόλα, 2000).

3. Time Series Analysis: Forecasting and Control, G. Box, G.Jenkins, G. Reinsel.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Οι Φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω:

1. Πρόοδος 30%, γραπτή εξέταση 60%, εξέταση εργαστηρίου 10%.

2. Γραπτή εξέταση 90%, εξέταση εργαστηρίου 10%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις 27/5/2011 στις 14.00-15.30 στο εργαστήριο Η205.