Καθοδήγηση στις σπουδές

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε διάφορα θέματα

Θέματα επικοινωνίας

Θα ήθελα να στείλω email σε κάποιον για φοιτητικά ή επαγγελματικά θέματα. Πώς να το κάνω;

Θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας. Ποιοί είναι οι διαθέσιμοι τρόποι;

Βρίσκω χρήσιμο να συνδεθούμε σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε ποιό μέσο είναι καλύτερα να συνδεθούμε;

Ακαδημαϊκά θέματα

Θα ήθελα μία συστατική επιστολή για αίτησή μου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Μπορείτε να μου δώσετε;

Θα ήθελα να κάνω πτυχιακή εργασία. Μπορώ να κάνω μαζί σας;

Θέματα διδασκαλίας και εξετάσεων

Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα που κάνουμε, την ύλη, εργαστήριο, εξετάσεις κλπ.

Μπορώ να δώσω στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου για αναβαθμολόγηση χωρίς να διαγραφεί ο βαθμός της αμέσως προηγούμενης εξεταστικής (Ιανουαρίου ή Ιουνίου);

Μπορώ να δώσω το μάθημα για αναβαθμολόγηση χωρίς να διαγραφεί ο βαθμός που ήδη έχω από παλαιότερη εξέταση;

Έχω κώλυμα να έρθω στην εξέταση του μαθήματος. Μήπως θα μπορούσα να εξεταστώ άλλη στιγμή;

Ο βαθμός μου στις εξετάσεις του μαθήματος δεν ήταν επιτυχής. Μήπως μπορούμε να αλλάξουμε τον βαθμό ώστε να περάσω το μάθημα;


Please send comments to: komineas(at)uoc.gr
Last change: 28/8/2016