Μαθηματική Μοντελοποίηση

Ασκήσεις εργαστηρίου

Περιεχόμενα

  1. Διαστατική Ανάλυση.
  2. Χημικός δεσμός: Μοντέλο Lennard-Jones
  3. Εξισώσεις Euler-Lagrange και επεκτάσεις
  4. Δυναμική δινών
  5. Δυναμική πληθυσμών

Διαδραστικά εργαλεία

Στοιχεία python
Στοιχεία matlab

plot.ly is a web-based tool for graphics. Graphs can be easily shared between collaborators and published on the web.


gnuplot is a simple to use (and free) software to plot graphs, contours, etc. Online help is available in, e.g.,


Mathematica is a sophisticated software for symbolic mathematics, computations, and graphics.

Βιβλιογραφία