Μαθήματα Python

Γλώσσα προγραμματισμού


Μαθήματα και ασκήσεις για το μάθημα ΜΕΜ104 "Γλώσσα Προγραμματισμού Ι"

Στόχοι μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές με ελάχιστη εμπειρία στον προγραμματισμό. Έχει σκοπό να δείξει στο ακροατήριό του τον ρόλο που έχουν οι υπολογισμοί στη λύση προβλημάτων. Οι φοιτητές θα μάθουν τις βασικές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού python και την δομή ενός προγράμματος. Θα μπορέσουν να γράψουν χρήσιμα προγράμματα ήδη από τα πρώτα μαθήματα.

Πηγές

Βιβλιογραφία

Διαδικτυακά μαθήματα