Καθοδήγηση στις σπουδές

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε διάφορα θέματα

Θέματα επικοινωνίας

Θα ήθελα να στείλω email σε κάποιον για φοιτητικά ή επαγγελματικά θέματα. Πώς να το κάνω;

Θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας. Ποιοί είναι οι διαθέσιμοι τρόποι;

Βρίσκω χρήσιμο να συνδεθούμε σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε ποιο μέσο είναι καλύτερα να συνδεθούμε;

Ακαδημαϊκά θέματα

Θα ήθελα μία συστατική επιστολή για αίτησή μου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Μπορείτε να μου δώσετε;

Θα ήθελα να κάνω πτυχιακή εργασία. Μπορώ να κάνω μαζί σας;

Θέματα διδασκαλίας

Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα που κάνουμε, την ύλη, εργαστήριο, εξετάσεις κλπ.

Μήπως μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η ύλη για την εξέταση του μαθήματος;

Θέματα εξετάσεων

Μπορώ να δώσω στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου για αναβαθμολόγηση χωρίς να διαγραφεί ο βαθμός της αμέσως προηγούμενης εξεταστικής (Ιανουαρίου ή Ιουνίου);

Μπορώ να δώσω το μάθημα για αναβαθμολόγηση χωρίς να διαγραφεί ο βαθμός που ήδη έχω από παλαιότερη εξέταση;

Μήπως θα μπορούσε να βαθμολογηθεί το γραπτό μου με διαφορετικά από τα γενικά κριτήρια; Είναι σημαντικό να περάσω αυτό το μάθημα (για διάφορους λόγους).

Έχω κώλυμα να έρθω στην εξέταση του μαθήματος. Μήπως θα μπορούσα να εξεταστώ άλλη στιγμή;

Ο βαθμός μου στις εξετάσεις του μαθήματος δεν ήταν επιτυχής. Μήπως μπορούμε να αλλάξουμε τον βαθμό ώστε να περάσω το μάθημα;


Please send comments to: komineas(at)uoc.gr
Last change: 7/4/2022