Δάφνη Μανουσάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Μαθηματικών, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά
&
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Tηλέφωνο : (++30) 28210 37745
daphne-AT-science DOT tuc (dot) gr


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Βιομαθηματικά, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητικές Μέθοδοι, Υπολογιστική προσομοίωση.

"Τα μαθηματικά γίνονται τα νέα μικροσκόπια της βιολογίας, και η βιολογία είναι των μαθηματικών η νέα φυσική - αλλά καλύτερη!"

J. Cohen                

Ερευνητικές Περιοχές:
 • Μηχανική του κοχλία -πως η σπειροειδής γεωμετρία του κοχλία επηρρεάζει την ακουστική αντίληψη χαμηλών συχνοτήτων.
 • Οι κυτταρικές δυνάμεις και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή βιολογία.
 • Μαθηματικά μοντέλα του κυτταροσκελετού.
 • Αγγειογένεση.
 • Βιολογία καρκινικών κυττάρων και μαθηματική μοντελοποίησή τους.
 • Μηχανική ενδοκρανιακών ανευρυσμάτων.
 • Μηχανική συμπεριφορά βιολογικών υποστρωμάτων.
 • Επεξεργασία εικόνων τομογράφων και μικροσκοπίας.
 • Αριθμητικές μέθοδοι για μερικές διαφορικές εξισώσεις.
 • Προσεγγιστικές μέθοδοι για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων.
 • Βιογραφικό

  Μαθήματα

  Σύνδεσμοι

  Προσωπικές ιστοσελίδες


  Γενικό Τμήμα Πολυτεχνείου Κρήτης